Category Archives: เรื่องเล่าชาวโทรศัพท์

เรื่องเล่าชาวโทรศัพท์

วงดนตรีองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 3

หลังจากที่มีเครื่องดนตรีมีการฝึกซ้อมอยู่เสมอก็มีงานที่ไ […]

วงดนตรีองค์การโทรศัพท์ ตอนที่ 2

วงดนตรีองค์การโทรศัพท์ ตอนที่ 2 หลังจากที่ได้รับเครื่อง […]

วงดนตรีองค์การโทรศัพท์ ตอนที่ 1

วงดนตรีองค์การโทรศัพท์  ตอนที่ 1 เรื่องของวงดนตรีอ […]

บันไดไม้ไผ่

เรื่องเล่าจากอดีต บนความภาคภูมิใจ เกียติยศแห่งความทรงจำ กับ ทศท.