Category Archives: ภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม

กิจกรรมCSRเพื่อการศึกษา

ณ โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น […]

ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 26 กรกฎาคม 2565

ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. จัดงานประชุมสามัญประจำปี เมื่อวั […]

พิธีเปิดป้ายและส่งมอบโดมคลุมลานกีฬา (ลานเอนกประสงค์) โรงเรียนบ้านท่ามะขาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 18 ต.ค. 2564

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ตัวแทนชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. […]

งานประจำปี 2โรงเรียน ของคุณปัญญา ผลธัญญา ที่เชียงใหม่ 20-21 มี.ค. 64

งานประจำปี  2โรงเรียน ของคุณปัญญา ผลธัญญา ที่ปรึกษ […]

คุณปัญญา ผลธัญญา มอบเงินเพื่อใช้เป็นสวัสดิการของเพื่อนสมาชิกชมรม 12 มี.ค. 64

คุณปัญญา ผลธัญญา ที่ปรึกษาชมรม ประจำภาคเหนือ ได้เดินทาง […]

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านท่ามะขาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วันที่ 24 ก.พ. 2564

วันที่ 24 ก.พ. 2564 วันสถาปนาองค์การโทรศัพท์ แห่งประเทศ […]