Category Archives: ภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม

สมาชิกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดงานผู้เกษียณเก่า – ใหม่ พบปะสังสรรค์ 12 ก.ย. 2566

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา10.00น สมาชิกของจังหวั […]

รูปภาพ เกษียณ ทศท.แรลลี่ ครั้งที่ 4 , วันที่ 10-11 มิ.ย.66

เริ่มกิจกรรมแรลลี่ จาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ แจ้งวัฒนะ […]

เปิดซุ้มบริการดอกไม้สักการะ ท้าวมหาพรหม และศาลตายาย

วันที่ 3 เมษายน 2566 ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. เปิดซุ้มบริ […]

24 กุมภาพันธ์ วันรำลึก ทศท. ที่เชียงใหม่

24 กพ. 66 วันคล้ายวันสถาปนา ทศท. ที่ร้านเจี่ยท้งเฮง เชี […]

24 กุมภาพันธ์ วันรำลึก ทศท. ที่ขอนแก่น

กิจกรรมCSRเพื่อการศึกษา ปี 65-66

ณ โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น […]

ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 26 กรกฎาคม 2565

ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. จัดงานประชุมสามัญประจำปี เมื่อวั […]