Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเเจ้งให้สมาชิกทราบ

เปิดซุ้มบริการดอกไม้สักการะ ท้าวมหาพรหม และศาลตายาย

วันที่ 3 เมษายน 2566 ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. เปิดซุ้มบริ […]

24 กุมภาพันธ์ วันรำลึก ทศท. ที่เชียงใหม่

24 กพ. 66 วันคล้ายวันสถาปนา ทศท. ที่ร้านเจี่ยท้งเฮง เชี […]

24 กุมภาพันธ์ วันรำลึก ทศท. ที่ขอนแก่น

ความภาคภูมิใจ ที่ได้รับใช้สังคม และประเทศชาติ

ภาพแห่งความภาคภูมิใจ ของพี่น้อง ชาวโทรศัพท์ ที่ได้ให้บร […]

ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรม กษ.ทศท. วันที่ 8 มี.ค. 66

ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อว […]