Category Archives: งานสุข

งานร่วมเเสดงความยินดี

ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรม กษ.ทศท. วันที่ 8 มี.ค. 66

ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อว […]

กิจกรรมCSRเพื่อการศึกษา

ณ โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น […]

พิธีเปิดป้ายและส่งมอบโดมคลุมลานกีฬา (ลานเอนกประสงค์) โรงเรียนบ้านท่ามะขาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 18 ต.ค. 2564

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ตัวแทนชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. […]

งานประจำปี 2โรงเรียน ของคุณปัญญา ผลธัญญา ที่เชียงใหม่ 20-21 มี.ค. 64

งานประจำปี  2โรงเรียน ของคุณปัญญา ผลธัญญา ที่ปรึกษ […]

คุณปัญญา ผลธัญญา มอบเงินเพื่อใช้เป็นสวัสดิการของเพื่อนสมาชิกชมรม 12 มี.ค. 64

คุณปัญญา ผลธัญญา ที่ปรึกษาชมรม ประจำภาคเหนือ ได้เดินทาง […]