Category Archives: ความเชื่อ

นานาสาระ -วิจารณญาน – ความเชื่อ

ประวัติหลวงพ่อปาน อัคฺคปญฺโญ

ประวัติหลวงพ่อปาน อัคฺคปญฺโญ วัดมงคลโคธาวาส (วัดบางเหี้ […]

พิธีสร้างและปลุกเสกพระเครื่อง ๒๕ พุทธศตรรษ

พระเครื่องที่มีพิธีกรรมปลุกเสกครั้งยิ่งใหญ่ในเมืองไทย ว […]

เรื่อง คอนโดฯ กับดวงชะตาเจ้าของห้อง  

เรื่อง คอนโดฯ กับดวงชะตาเจ้าของห้อง                     […]

การสวดมนต์กับการเยี่ยวยารักษาโรค

การสวดมนต์กับการเยียวยารักษาโรค รศ. จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี […]

“ห้อยพระตรงวันเกิด”

“ห้อยพระตรงวันเกิด” เชื่อว่าคนไทยเราส่วนมากนิยมห้อยเครื […]