ชมภาพไปเที่ยวกัน จันทบุรี 22-23 ก.ค.66

จันทบุรี 2 วัน 1 คืน เต็มอิ่มกับบุปเฟต์อาหารทะเล แบบไม่อั้น สนุกกับคาราโอเกะร่วมกัน
ออกเดินทางสู่ จ.จันทบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง
แวะชมวิวเนินนางพญา วิวทะเลกับถนนสวยที่สุดในภาคตะวันออก
วัดปากนาแขมหนู ชมโบสถ์เซรามิคนาเงิน-ขาว
วั
เช็กอินที่ ไอดินโฮมสเตย์

อาหารเย็น

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ ณ โบสถ์คาทอลิกที่สวยงาม

ชุมชนริมน้ำจันทบูร ชมวิถีชีวิตดั้งเดิม แวะชิมอาหาร พื้นบ้าน

สักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต