รูปภาพ เกษียณ ทศท.แรลลี่ ครั้งที่ 4 , วันที่ 10-11 มิ.ย.66

เริ่มกิจกรรมแรลลี่ จาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ แจ้งวัฒนะ

รับประทานอาหารกลางวัน ที่โทรคมนาคม จ.นครนายก (บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ)

พิธีมอบรางวัล และ สันทนาการ ที่โรงแรมอิงธารรีสอร์ท นครนายก