เปิดซุ้มบริการดอกไม้สักการะ ท้าวมหาพรหม และศาลตายาย

วันที่ 3 เมษายน 2566 ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. เปิดซุ้มบริการดอกไม้ สักการะท้าวมหาพรหม และศาลตายาย ที่ประตู2 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ แจ้งวัฒนะ เพื่อให้สมาชิกชมรมฯ และพนักงาน ได้สักการะ