ความภาคภูมิใจ ที่ได้รับใช้สังคม และประเทศชาติ

ภาพแห่งความภาคภูมิใจ ของพี่น้อง ชาวโทรศัพท์ ที่ได้ให้บริการแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้ประชาชนติดต่อบริการ สื่อสารถึงกันทันใจ อันนำมาซึ่ง ธุรกิจแคล่วคล่องว่องไว เหมือนเมืองไทยใกล้กันทันเหตุการณ์ และที่สำคัญช่วยรัฐผดุงราษฎร์ยิ่งยืนนาน บริการเพื่อไทยไทยเจริญ ดังเพลงมาร์ชองค์การโทรศัพท์ทุกประการ