พิธีเปิดป้ายและส่งมอบโดมคลุมลานกีฬา (ลานเอนกประสงค์) โรงเรียนบ้านท่ามะขาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 18 ต.ค. 2564

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ตัวแทนชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. เดินทางไปร่วมทำพิธีเปิดป้ายและส่งมอบโดมคลุมลานกีฬา (ลานเอนกประสงค์) โรงเรียนบ้านท่ามะขาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรวบรวมปัจจัยสร้างโดมคลุมลานกีฬานี้

และทำพิธีเปิดป้ายและมอบอาคารสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี  อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี