อดีต วันวาน ตำนาน เพลินจิต

ด้วยชุมสายโทรศัพท์เพลินจิตจะปิดตัวลงในเดือน พฤศจิกายน 2564 นี้ เดิมทีจะจัดงานอำลาให้ยิ่งใหญ่ แต่ด้วยสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 คงเป็นไปได้ยาก ขณะนี้ทีมงาน น.1ได้จัดแต่ง สถานที่จุดทึ่สำคัญๆ เพื่อให้พี่น้องและเพื่อนพนักงานได้เข้าไปถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพความทรงจำครั้งสุดท้ายตามอัธยาศัย จึงฝากประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้บริหารและพนักงานทราบทั่วกัน (PR จาก ชจญ.น.1)