คุณปัญญา ผลธัญญา มอบเงินเพื่อใช้เป็นสวัสดิการของเพื่อนสมาชิกชมรม 12 มี.ค. 64

คุณปัญญา ผลธัญญา ที่ปรึกษาชมรม ประจำภาคเหนือ ได้เดินทางมาร่วมประชุม กษ. ทศท. ประจำเดือน มีนาคม 2564 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่  12 มีนาคม  2564 และที่ได้มอบเงินเพื่อใช้เป็นสวัสดิการของเพื่อนสมาชิก