เกษียณ ทศท.แรลลี่ ครั้งที่ 3 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 กรุงเทพฯ – อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. จัดการแข่งขันเกษียณ ทศท.แรลลี่ ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ – อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วันที่  7-8 พฤศจิกายน 2563 ชิงถ้วยเกียรติยศ นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ ได้จัดทำโครงการ CSR มอบอุปกรณ์การศึกษา ที่ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โรงเรียนที่มีนักเรียนชนเผ่ากะเหรี่ยงร้อยละ 95 มีตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมปีที่ 6 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 430 คน