ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านท่ามะขาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วันที่ 24 ก.พ. 2564

วันที่ 24 ก.พ. 2564 วันสถาปนาองค์การโทรศัพท์ แห่งประเทศไทย (บมจ.ทีโอที) ปีนี้ ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. ได้ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโดยร่วมกับทางโรงเรียนและชุมชนรอบโรงเรียนจัด สร้างโดมหลังคาคลุม ลานกีฬา(ลานอเนกประสงค์) ทอด ณ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องหลังจากเราได้มอบอุปกรณ์การศึกษาและทำป้ายโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว