การฌาปนกิจสงเคราะห์ แจ้งข่าวสมาชิกเสียชีวิต ในรอบปี 2562