ประวัติเหรียญโทรศัพท์

 

ประวัติเหรียญโทรศัพท์

ในประเทศไทยได้นำโทรศัพท์มาใช้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2424 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ติดตั้งที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ เครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ในระยะแรกคือ เครื่องโทรศัพท์ระบบแม็กนีโตหรือระบบไฟประจำเครื่อง

ปี พ.ศ. 2429 มีผู้ใช้ประมาณ 60 ราย หมายเลขโทรศัพท์ 2-3 หลัก ส่วนใหญ่เป็นกิจการร้านค้าของชาวต่างประเทศ

ปี พ.ศ. 2450 ชุมสายโทรศัพท์แห่งแรกในประเทศไทย ติดตั้งระบบ ณ สำนักงานโทรศัพท์กลาง (วัดเลียบ) เป็นโทรศัพท์ไฟกลางใช้พนักงานต่อ (Central Battery: CB) เป็นชุมสายกึ่งอัตโนมัติ ต่อมาปี พ.ศ. 2478 เริ่มใช้ชุมสายระบบ Step by Step

พ.ศ. 2480 เริ่มมีการเปลี่ยนโทรศัพท์เป็นหน้าปัดแบบหมุน กำหนดหมายเลข 5 หลัก

พ.ศ. 2497 มีการสถาปนาองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยขึ้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 ซึ่งแยกออกจากกองช่างโทรศัพท์ กรมไปรษณีย์โทรเลข ประกอบด้วยชุมสายวัดเลียบ ชุมสายบางรัก ชุมสายเพลินจิต และชุมสายสามเสน พนักงานรวม 732 คน เพื่อให้บริการโทรศัพท์

พ.ศ. 2502 เริ่มใช้ชุมสายโทรศัพท์ครอสบาร์ ติดตั้งครั้งแรกในประเทศไทยที่ชุมสายชลบุรี พ.ศ. 2517 เริ่มเพิ่มคู่สาย กำหนดหมายเลข 6 หลักพ.ศ. 2519 เปลี่ยนเป็นตัวเลข 7 หลักทั่วประเทศพ.ศ. 2520 นำเครื่องแบบกดปุ่มมาใช้เป็นครั้งแรก

การให้บริการระบบสาธารณะจะมีเหรียญทำด้วยทองเหลือง มีความหนาเล็กน้อย ตรงกลางเป็นรู ด้านหน้าประทับตราองค์กร ด้านหลังประทับพ.ศ. ซึ่งผู้ใช้บริการต้องทำการแลกเหรียญกับร้านค้าซึ่งมีให้บริการ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2500 แต่ระยะต่อมาผู้คนเริ่มมีความลำบากในการแลกหาเหรียญ จึงได้ยกเลิกไปใน พ.ศ. 2517

ชนิดของเหรียญโทรศัพท์
1. เหรียญแรกของโทรศัพท์สาธารณะ รุ่น 1 ประมาณปี พ.ศ.2500-2501 เป็นรูปครุฑ เหรียญรุ่นนี้หายาก และราคาก็แพง
2. เหรียญรุ่น 2 ประมาณ พ.ศ.2501-2502 เป็นรูปแตร เหรียญนี้ก็จัดว่าหายากพอกับเหรียญแรก
3. เหรียญ ท.ศ.ท.รุ่น 3 ประมาณ พ.ศ.2502 มีสองชุดคือ เลข 5 หลัก และเลข 6 หลัก จัดว่าหายาก
4. เหรียญ ท.ศ.ท. พ.ศ.2503 มี 2 รุ่น คือ 1/2503 และ 2/2503
(2/2503 หายาก เพราะเป็นเหรียญเสริม)
5. เหรียญ ท.ศ.ท. พ.ศ.2504
6. เหรียญ ท.ศ.ท. พ.ศ.2506 หายาก (ไม่มีปี พ.ศ.2505)
7. เหรียญ ท.ศ.ท. พ.ศ.2507 มีสองรุ่น คือ 1/2507 และ 2/2507
(2/2507 หายาก เพราะเป็นเหรียญเสริม)
8. เหรียญ ท.ศ.ท. พ.ศ.2508
9. เหรียญ ท.ศ.ท. พ.ศ.2509
10. เหรียญ ท.ศ.ท. พ.ศ.2510
11. เหรียญ ท.ศ.ท. พ.ศ.2511
12. เหรียญ ท.ศ.ท. พ.ศ.2512
13. เหรียญ ท.ศ.ท. พ.ศ.2513
14. เหรียญ ท.ศ.ท. พ.ศ.2514
15. เหรียญ ท.ศ.ท. พ.ศ.2515
16. เหรียญ ท.ศ.ท. พ.ศ.2516 ปีสุดท้าย และหายาก เพราะผลิตออกมาน้อย

พ.ศ.2518-2519 โทรศัพท์รุ่นที่ใช้เหรียญ ถูกแทนด้วยโทรศัพท์ที่ใช้เหรียญกษาปณ์ปกติ