ร่วมงานวันครบรอบก่อตั้งองค์กร ครบรอบ 65 ปี 22 ก.พ. 62

22 ก.พ.62 กรรมการและที่ปรึกษา ร่วมงานวันครบรอบก่อตั้งองค์กร ครบรอบ 65 ปี ที่อาคาร 9 บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่