17 ก.พ. 62 อดีตพนักงาน ทศท. ภาคเหนือ ร่วมสังสรรค์ ระลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนา ทศท. 65 ปี

อดีตพนักงาน ทศท. ภาคเหนือ 30 ท่าน สังสรรค์เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนา ทศท. ครบรอบ 65 ปี ที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 – 15.00 น. นอกจากอดีตพนักงานจากเชียงใหม่แล้ว ยังมี จาก ลำพูน และ ลำปางหลายท่านมาร่วมงานด้วย ซึ่งอดีตพนักงาน ทศท.ภาคเหนือจัดติดต่อกันมาหลายปีแล้ว ปีนี้มีผู้มาร่วมงานมากกว่าทุกปี และ ท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ภาคเหนือ คุณบุญเหลือ เฟื่องชุ่ม มาร่วมงานด้วยพร้อมพูดคุยสถานการณ์ของ ทีโอที ให้ได้ทราบ ขอบคุณครับ