เหรียญที่ระลึก

           
เหรียญที่ระลึกองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ของคุณวัฒนะ วิเศษสุทธิ์ สมาชิกหมายเลข 71 ในวัย 83 ปี เกษียณเมื่อปี 2541 แวะมาเยี่ยมน้องๆในห้องชมรมฯ เล่าประวัติการทำงานให้ฟังเป็นที่ภาคภูมิใจ บอกว่าตอนเข้ามาครั้งแรก ได้ค่าจ้างวันละ 11 บาท 2 สตางค์ …อยู่จนเกษียณอายุ มีครอบครับที่อบอุ่น สมบูรณ์ มีลูกทำงานอยู่แคนาดา และ อิตาลี่ ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมลูกบ่อยๆ ขอบคุณองค์การโทรศัพท์ที่ให้ชีวิตที่แสนดี…ใช่แต่เท่านั้น ของที่ระลึกที่ ทศท. มอบให้เมื่อทำงานครบ 25 ปี , 36 ปี ตลอดรวมถึงของที่ระลึกในวันเกษียณ ยังอยู่ครบ บรรจุในกล่องสวยงาม เยี่ยมจริงๆครับ