ช่างโทรศัพท์

พนักงานโทรศัพท์เชียงใหม่ เมื่อ 30 ปีก่อน ยืนเข้าแถว รอรับนาย