นวดคลายกล้ามเนื้อ

เป็นรูปที่แสดงถึงแนวของกล้ามเนื้อและตำแหน่งที่จะนวดเพื่อให้ได้ผล