ตามรอยเท้าพ่อ

เรื่อง ” ตามรอยเท้าพ่อ ” นี้ ผมกับครอบครัวเป็นครอบครัวหนึ่งที่ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน มีทั้งหมดประมาณ ๖๑ หน้าซึ่งผมจะลงเรียงมาตามลำดับที่ได้จัดพิมพ์จนครบ สำหรับท่านที่ต้องการหนังสือเล่มนี้ติดต่อขอรับได้ที่ ” ชมรมผู้เกษียณ ทศท. อาคาร ๘ บริษัท ทีโอที จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งก็เหลือไม่มากนัก