ยามอุบากอง

เรื่องยามอุบากองนี้เป็นความเชื่อที่มีมาแต๋โบราณ ว่ากันว่าเป็นที่น่าเชื่อถือนัก