ตลาดนัด 7-8 มิถุนายน 2561

ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. 

ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ

ตลาดนัด

7-8 มิถุนายน 2561

ติดต่อทีมงานตลาดนัดได้ที่

ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. 

คุณพิศาล โทร. 02 575 6491, 02 575 6712, 089 889 0696