พิธีส่งมอบ หน้าที่ประธานชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. ประจำปี 2561

พิธีส่งมอบ หน้าที่ประธานชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. ประจำปี 2561 ระหว่าง นายสุวิทย์ สัมฤทธิ์ อดีตประธาน และ พ.อ.อ.บุญส่ง ศรีจันทึก ประธานชมรมฯ ปี 2561

ณ ห้องประชุม 5/2 ชั้น 8 อาคาร บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ

วันที่ 9 มกราคม 2561