พบปะสังสรรค์และระลึกถึง ทศท. เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ทศท. 24 กพ.

ผู้เกษียณอายุภาคเหนือบางส่วน นัดพบปะสังสรรค์และระลึกถึง ทศท. เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ทศท. 24 กพ.

ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

25 กุมภาพันธ์ 2561