ประชุมชมรมโทรศัพท์อีสาน

ชมรมโทรศัพท์อีสาน จัดประชุม ที่สวนครัวริมบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น โดยมีคุณพิทักษ์ รัตนพันธ์ เป็นประธาน , คุณโสภณ พฤทธิพันธ์ เป็นนายทะเบียน  จัดวันที่ 24 ก.พ. ของทุกปี มีผู้มาร่วมงาน 20 กว่าคน 

24 กุมภาพันธ์ 2561