Category Archives: ภาพในอดีต

ภาพในอดีต

ความภาคภูมิใจ ที่ได้รับใช้สังคม และประเทศชาติ

ภาพแห่งความภาคภูมิใจ ของพี่น้อง ชาวโทรศัพท์ ที่ได้ให้บร […]