Category Archives: นครหลวง

ภาพกิจกรรม ส่วนกลาง

รูปภาพ เกษียณ ทศท.แรลลี่ ครั้งที่ 4 , วันที่ 10-11 มิ.ย.66

เริ่มกิจกรรมแรลลี่ จาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ แจ้งวัฒนะ […]

เปิดซุ้มบริการดอกไม้สักการะ ท้าวมหาพรหม และศาลตายาย

วันที่ 3 เมษายน 2566 ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. เปิดซุ้มบริ […]

กิจกรรมCSRเพื่อการศึกษา ปี 65-66

ณ โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น […]

ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 26 กรกฎาคม 2565

ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. จัดงานประชุมสามัญประจำปี เมื่อวั […]

พิธีเปิดป้ายและส่งมอบโดมคลุมลานกีฬา (ลานเอนกประสงค์) โรงเรียนบ้านท่ามะขาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 18 ต.ค. 2564

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ตัวแทนชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. […]

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านท่ามะขาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วันที่ 24 ก.พ. 2564

วันที่ 24 ก.พ. 2564 วันสถาปนาองค์การโทรศัพท์ แห่งประเทศ […]