Category Archives: ภาคเหนือ

ภาพกิจกรรม ภาคเหนือ

24 กุมภาพันธ์ วันรำลึก ทศท. ที่เชียงใหม่

24 กพ. 66 วันคล้ายวันสถาปนา ทศท. ที่ร้านเจี่ยท้งเฮง เชี […]

งานประจำปี 2โรงเรียน ของคุณปัญญา ผลธัญญา ที่เชียงใหม่ 20-21 มี.ค. 64

งานประจำปี  2โรงเรียน ของคุณปัญญา ผลธัญญา ที่ปรึกษ […]

คุณปัญญา ผลธัญญา มอบเงินเพื่อใช้เป็นสวัสดิการของเพื่อนสมาชิกชมรม 12 มี.ค. 64

คุณปัญญา ผลธัญญา ที่ปรึกษาชมรม ประจำภาคเหนือ ได้เดินทาง […]

ตามฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 25 เม.ย. 2562

25 เมษายน 2562 ทีโอที ภาคเหนือ นำโดย ผู้ช่วยกรรมการผู้จ […]

17 ก.พ. 62 อดีตพนักงาน ทศท. ภาคเหนือ ร่วมสังสรรค์ ระลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนา ทศท. 65 ปี

อดีตพนักงาน ทศท. ภาคเหนือ 30 ท่าน สังสรรค์เพื่อระลึกถึง […]

พบปะสังสรรค์และระลึกถึง ทศท. เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ทศท. 24 กพ.

ผู้เกษียณอายุภาคเหนือบางส่วน นัดพบปะสังสรรค์และระลึกถึง […]