สมาชิกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดงานผู้เกษียณเก่า – ใหม่ พบปะสังสรรค์ 12 ก.ย. 2566

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา10.00น สมาชิกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดงานผู้เกษียณเก่า – ใหม่ พบปะสังสรรค์ น้อง-พี่ TOT เลี้ยงรับน้องใหม่ ผู้เกษียณ+เออรี่ รวม 3ปี (ตั้งแต่ปี64 เนื่องจากเกิด covid-19) จำนวน 34 ท่าน ณ ดังอาภัตตาคาร หน้าสนามกีฬา นครศรีธรรมราช เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่เกษียณอายุ