งานประจำปี 2โรงเรียน ของคุณปัญญา ผลธัญญา ที่เชียงใหม่ 20-21 มี.ค. 64

งานประจำปี  2โรงเรียน ของคุณปัญญา ผลธัญญา ที่ปรึกษาชมรมฯ ประจำภาคเหนือ  อนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่จัดวันเสาร์ 20 มี.ค. โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง จัดวันอาทิตย์ที่ 21 มี.ค. 64  ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ที่สันกำแพง ของคุณปัญญาฯ  เด็กๆตื่นเต้นและสนุกสนานกันทุกปีครับ