ตามฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 25 เม.ย. 2562

25 เมษายน 2562 ทีโอที ภาคเหนือ นำโดย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย , ผู้บริหาร และพนักงาน ได้จัดงาน  ตามฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2562 โดยเชิญผู้เกษียณอายุภาคเหนือ ขอโอกาสให้น้องๆ ทีโอที ขอพร รดน้ำดำหัว ดังที่เคยปฏิบัติมา โดยคุณปัญญา ผลธัญญา ที่ปรึกษาชมรมฯ ประจำภาคเหนือ เป็นตัวแทนผู้เกษียณกล่าวอวยพรแก่ผู้ร่วมงาน งานจัดให้มีขึ้น ที่โรงแรมเดอะปาร์ค ถนนช้างคลาน จ.เชียงใหม่ งานครั้งนี้ ประธาน และ เลขานุการ ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. ได้รับเชิญให้เดินทางไปร่วมงานด้วย และได้มีโอกาสพบปะสมาชิกชมรมในภาคเหนือ พร้อมทั้งพี่น้อง ทีโอที ภาคเหนือ โอกาสนี้ ประธานชมรมฯ ได้นำเสนอการดำเนินงานของชมรม ให้ทุกท่านได้ทราบด้วย