รดน้ำดำหัว 19 เม.ย. 62

ชมรมฯ จัดพิธีรดน้ำดำหัว พี่ๆที่เคารพ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

ที่ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. แจ้งวัฒนะ