เกษียณ ทศท. แรลลี่ ครั้งที่ 1 , 26-27 ม.ค.2562

Start การแข่งขันจาก บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ

มีทีมเข้าร่วม 47 ทีม

   

จุดควบคุมเวลา (TC)

 

แวะพักรับประทานอาหารกลางวัน ที่โทรศัพท์จังหวัดนครนายก

เล่นเกมส์เล็กๆ แล้วเข้าที่พัก

 

ตอนค่ำมีเลี้ยงรับรองผู้เข้าแข่งขัน และมอบรางวัลให้ผู้ชนะการแข่งขัน

ที่อิงธาร รีสอร์ท