งานประชุมใหญ่สามัญ 20 ธ.ค.61

 

ทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนสมาชิก

ที่ถึงแก่กรรม ในปี 2561

 

รับประทานอาหารว่าง ตรวจสุขภาพ ก่อนเข้าห้องประชุม

ของที่ระลึกผู้มาร่วมประชุม

เปิดการประชุม

 

เปิด website ของชมรม www.tot2497.com

โดยคุณจิตรา เกษสำลี ประธานคนแรกของชมรม เป็นประธานตัดริบบิ้น

การเลือกตั้งกรรมการทดแทนผู้ที่ครบวาระ จำนวน 7 คน

ซึ่งปีนี้มีสมาชิกมาสมัคร 7 คนครบตามจำนวน ไม่ต้องมีการเลือกตั้ง

ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

                   
 อวยพรวันคล้ายวันเกิด คุณวิรัติ คงใหญ่  
 

การแสดงโชว์ชุดพิเศษ จากเพื่อนพ้องน้องพี่ รุ่นเกษียณ 2556

 

สมาชิกร่วมร้องเพลง

 

ถ่ายภาพก่อนกลับ

พบกันใหม่การประชุมครั้งต่อไป