พระเครื่องเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐมหรือเมืองนครปฐมนั้น มีวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็น ๑ ใน ๗ วัดของประเทศไทยที่เป็นพระอารามหลวงชั้น เอกพิเศษ มีองค์พระปฐมเจดีย์ทีสวยและงดงาม นอกจากนี้ยังมีพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่นับถือของคนทั่วไปหรือจะว่าทั้งประเทศก็เป็นได้ บรรดาพระเกจิหลายท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลไว้มากมายหลายรุ่น เท่าที่รวบรวมมาเผยแพร่นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ปลัดอูน หรือนายอยุทธ์  สวัสดิโอ ปลัดอำเภอสามพราน ที่ได้ศึกษาและได้รวบรวมไว้ โดยมีความตั้งใจจะเก็บให้ได้ครบสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะรวบรวมได้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา แต่นาเสียดายที่ท่านได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียก่อนจึงได้เพียงบางส่วน ผู้เขียนจึงขอนำมาเผยแพร่ให้ได้ทราบถึงพระเครื่องต่างๆที่เกจิอาจาร์ในจังหวัดนครปฐมได้สร้างไว้พอเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจในการค้นคว้าหารายละเอียดต่อไป

นายอดุลย์  สวัสดิโอ  กษ.ทศท.  ๑๖ ตุลาคม ๖๑