ท่องเที่ยว อินเดีย – เนปาล วันที่ 11 – 21 ตุลาคม 2561

ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท.

ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางท่องเที่ยว อินเดีย เนปาล

ครั้งหนึ่งในชีวิต ตามรอยพระศาสดา เเสวงบุญ นมัสการ สังเวชนียสถาน 4 แห่ง

สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และ ปรินิพพาน รวมทั้ง นาลันทา ไวสาลี สาวัตถี

พาราณสี แม่น้ำคงคา ประเทศอินเดีย-เนปาล

วันที่ 11 – 21 ตุลาคม 2561

ราคา 37,500 บาท บินไปกับ ไทยสมายล์

ไปต่อทัชมาฮาล เที่ยวเพิ่มอีก 1 วัน เพิ่มอีก 2,000 บาท

ติดต่อ คุณหมวย 02 575 6712, 02 575 6491

คุณอดุลย์ 084 360 1859, คุณบรรฑูรย์ 087 613 9642