Tag Archives: เรื่องเล่าชาวโทรศัพท์

บันไดไม้ไผ่

เรื่องเล่าจากอดีต บนความภาคภูมิใจ เกียติยศแห่งความทรงจำ กับ ทศท.