Tag Archives: วงดนตรีองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

วงดนตรีองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 4

คิดว่าจะจบเรื่องวงดนตรีตั้งแต่ตอนที่ ๓ แล้ว พอดีนึกขึ้น […]

วงดนตรีองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 3

หลังจากที่มีเครื่องดนตรีมีการฝึกซ้อมอยู่เสมอก็มีงานที่ไ […]

วงดนตรีองค์การโทรศัพท์ ตอนที่ 2

วงดนตรีองค์การโทรศัพท์ ตอนที่ 2 หลังจากที่ได้รับเครื่อง […]

วงดนตรีองค์การโทรศัพท์ ตอนที่ 1

วงดนตรีองค์การโทรศัพท์  ตอนที่ 1 เรื่องของวงดนตรีอ […]